^

ჩვენი გალერეა

თაფლის და ყველის ფესტივალი

თაფლის და ყველის ფესტივალი

თაფლის და ყველის ფესტივალი 17.10.2013.

საფუტკრე ლაფეტი

საფუტკრე ლაფეტი

ჩვენი ფუტკარი ლოპოტის ხეობაში 2017 წელი

ლოპოტის ხეობა

ლოპოტის ხეობა

თაფლის წურვის პროცესი

მუშაობის პროცესი

მუშაობის პროცესი

სერგო თანდილაშვილი, მთავარი სპეციალისტი მეფუტკრე, ფუტკარში მუშაობის პროცესი. ლოპოტის ხეობა.